องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนยขุนดง(เชื่อมต่อสายเดิม) บ้านจอก หมู่ 1 [ 15 ก.พ. 2564 ]9
2 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเส้นไปบ้านลาดใหญ่เริ่มจากหัวสะพานไปถึงทางแกเข้านาครูไพฑูรย์ บ้านจอก หมู่ 2 [ 15 ก.พ. 2564 ]9
3 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ศุกดิ์ ถึงบ้านนายบุญเรือง ดื่มโชค บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 6 [ 8 ก.พ. 2564 ]9
4 ซ่อมแซฒถนน คสล.สายหน้าบ้านนายรื่นถึงบ้านนายสนั่น บ้านหนองทอน หมู่ 4 [ 29 ม.ค. 2564 ]9
5 วางท่อระบายน้ำเสียจุดหนา้วัดคอนสวรรค์(วัดใหญ่)บ้านคอนสวรรคื หมู่ 11 [ 29 ม.ค. 2564 ]9
6 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
7 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
8 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
9 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
10 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]10
11 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
12 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
13 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
14 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]9
15 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]10