องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]26
2 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 14 ม.ค. 2564 ]27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2563 ]38
4 การส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 20 ต.ค. 2563 ]49
5 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]64
6 ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]38
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 28 ก.ย. 2563 ]40
8 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 17 ก.ย. 2563 ]48
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]57
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]56
11 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]60
12 โครงการเด็กดีจิติาสาทำดีด้วยหัวใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ [ 21 ก.ค. 2563 ]57
13 กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ สภาเด็กและตำบลคอนสวรรค์ [ 20 ก.ค. 2563 ]61
14 กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ สภาเด็กและตำบลคอนสวรรค์ [ 20 ก.ค. 2563 ]59
15 วันเด็กแห่งชาติ [ 20 ก.ค. 2563 ]60
16 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]63
17 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ระยะเวลา 1 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]55
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์(รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563) [ 15 ก.ค. 2563 ]58
19 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]52
20 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 [ 14 ก.ค. 2563 ]60
 
หน้า 1|2|3|4