วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประจำทางไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (ภาพประชาสัมพันธ์และฉลองพระองค์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อพานดอกไม้และดอกไม้ประดับสีขาวสีเหลืองในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบ ขนาด 17 x 23 นิ้ว ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อเครื่องบวงสรวง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2562