วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโครงการจัดหางานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
เช่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนดดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านจอก หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านจอก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินเรียบลำห้วยขี้เหล็ก จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)