วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
เช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ สำหรับดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครการหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครการหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำจุดต่าง ๆ ในการดำเนินการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมธ์ และป้ายชื่อหน่วยงานที่เข้าแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์และผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับทีมนักกีฬาที่ชนะการเเข่งทุกประเภทกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
อุปกรณ์กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันฑ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์
12  ก.พ. 2567
ชุดเวชภัณฑ์สำหระบรักกีฬาทุกประเภท โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันฑ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์
12  ก.พ. 2567
วัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
12  ก.พ. 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)