วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด
19  ต.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง (ขนาด ๒๐ กก.จำนวน ๒๐๐ ถุง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๓๐๐ ถุง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๓๐๐ ถุง) กองช่าง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรางน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ขนาด ๒๑ ลิตร ชนิดเปลี่ยนถัง) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.คอนสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรางน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง