องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]10
2 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 14 ม.ค. 2564 ]10
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี (2561-2564) [ 13 ก.ค. 2563 ]11
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี 2561-2564 [ 26 พ.ย. 2561 ]10