องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]5
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2568) [ 11 ม.ค. 2565 ]16
3 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]23
4 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 14 ม.ค. 2564 ]23
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2564 ]5
6 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]6
7 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]6
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]4
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]6
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี (2561-2564) [ 13 ก.ค. 2563 ]24
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี 2561-2564 [ 26 พ.ย. 2561 ]22