องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.คอนสวรรค์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชย 78701/658 เรื่องขอให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน [ 12 ต.ค. 2558 ]26
2 ชย 78701/355 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม [ 15 ก.ค. 2558 ]21
3 ชย 78701/326 เรื่องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค [ 1 มิ.ย. 2558 ]17
4 ชย 78701/240 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 24 เม.ย. 2558 ]18
5 ชย 0208/217 เรื่องโครงการอำเภอเคลื่อนที่ [ 16 เม.ย. 2558 ]16
6 ชย 78704/ว198 เรื่องขอประชาสัมพันธ์เชิญนางรำบวงสรวง นางรำทุกชุดการแสดงแสง สี เสียง ทุกหมู่บ้าน เนื่องในงานสมโภชน์ฯ [ 1 เม.ย. 2558 ]21
7 ชย 78701/166 เรื่องการออกดำเนินการฉีดยาวัคซีน ทำหมันหรือตอนให้แก่ สุนัข แมว ประจำปี 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]22
8 ชย 78701/167 เรื่องโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.คอนสวรรค์ ปี 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]24
9 ชย 78701/246 เรื่องส่งบุลากรช่วยดำเนินงาน [ 17 ธ.ค. 2557 ]29
10 ชย 78701/760 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 11 พ.ย. 2557 ]20
11 ชย 78701/701 เรื่องขอสนับสนุนน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 21 ต.ค. 2557 ]26