องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]17
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]18
3 ประกาศราคาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) [ 29 ต.ค. 2563 ]23
4 ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]22
5 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]21
6 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]19
7 ประกาศแผนจัดหา [ 9 ก.ย. 2563 ]553
8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบกุดจระเข้) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2561 ]22
9 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกหนองทอน-บ้านนายขุนดงเฉลิมหมู่) บ้านจอก หมู่ที่ 1 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2561 ]17
10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายยุทธศาสตร์)บ้านหนอวทอน หมู่ที่ 4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]20
11 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงวัดป่าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน์) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]22
12 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา) บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]22
13 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหัวสะพาน) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]20
14 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตหมู่ที่12) บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]18
15 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าขิด มัดหมี่ นครกาหลง [ 28 พ.ค. 2561 ]19
16 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 [ 21 พ.ค. 2561 ]18
17 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า ออกบ่อขยะโคกหนองม่วงฯ [ 21 พ.ค. 2561 ]20
18 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงลูกรัง หมู่ที่ 13 [ 21 พ.ค. 2561 ]18
19 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารถแบล็คโครในการฝังกลบขยะพร้อมขนย้ายขยะเข้ามาฝังกลบ [ 17 พ.ค. 2561 ]18
20 ประกาศราคากลาง โครงการขุดบ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะฯ [ 17 พ.ค. 2561 ]20
 
หน้า 1|2|3|4