องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) [ 29 ต.ค. 2563 ]10
2 ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]10
3 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]9
4 ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ต.ค. 2563 ]11
5 ประกาศแผนจัดหา [ 9 ก.ย. 2563 ]554
6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบกุดจระเข้) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2561 ]9
7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกหนองทอน-บ้านนายขุนดงเฉลิมหมู่) บ้านจอก หมู่ที่ 1 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2561 ]9
8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายยุทธศาสตร์)บ้านหนอวทอน หมู่ที่ 4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]9
9 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงวัดป่าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน์) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]9
10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา) บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]9
11 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหัวสะพาน) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]9
12 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตหมู่ที่12) บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2561 ]9
13 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าขิด มัดหมี่ นครกาหลง [ 28 พ.ค. 2561 ]9
14 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 [ 21 พ.ค. 2561 ]10
15 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า ออกบ่อขยะโคกหนองม่วงฯ [ 21 พ.ค. 2561 ]9
16 ประกาศประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงลูกรัง หมู่ที่ 13 [ 21 พ.ค. 2561 ]9
17 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารถแบล็คโครในการฝังกลบขยะพร้อมขนย้ายขยะเข้ามาฝังกลบ [ 17 พ.ค. 2561 ]11
18 ประกาศราคากลาง โครงการขุดบ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะฯ [ 17 พ.ค. 2561 ]9
19 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (สายเรียบลำชี) [ 11 พ.ค. 2561 ]9
20 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 [ 3 เม.ย. 2561 ]9
 
หน้า 1|2|3|4