วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
จ้างป้ายไวนิล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ขนาด 460 x 360 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อ1.ยางมะตอยยางน้ำ(ถัง 200 ลิตร) CRS 2 2.แอลฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 415-56-028 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงลูกรังบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล(เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดีมีรายได้(ทำสบู่จากสมุนไพร) วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 ป้าย ขนาด 200 x 100 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสบู่ในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดี มีรายได้(ทำสบู่จากสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดี มีรายได้ทำสบู่จากสมุนไพร) วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4 ข จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง