วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างการก่อสร้างเสริมผิวคอนกรีตภายในหมู่บ้าน(ซอยขุนจันทร์) หมู่ที่ ๙ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกร่องพูนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๙๙๔๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารประจำทางไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (ภาพประชาสัมพันธ์และฉลองพระองค์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อพานดอกไม้และดอกไม้ประดับสีขาวสีเหลืองในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบ ขนาด 17 x 23 นิ้ว ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง