วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังสายคลองงูเหลือมไปหนองหอย บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๙๙๔๐ ชัยภูมิ เปลี่ยนแบตเตอรี่(เทิร์นลูกใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเทลานคอนกรีตบริเวณจุดรับน้ำเพื่อบริการประชาชน ฝ่ายงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังอัดบดเส้นคลองงูเหลือมถึงหนองหมากขี้ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนรอบหนองสาธารณะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค โดยลงลูกรัง หนองกุดหวาย หนองไข่นุ่น หนองอ้อน้อยกุดหวาย บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างจ้างติดตั้งไฟแอร์(เครื่องปรับอากาศ)พร้อมเดินสายระบบไฟแอร์เพิ่มเติมอาคารหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายปั่น มงคลวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายปั่น มงคลวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด