วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(สายรอบหัวหนองอ้อ)หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
25  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างทำความสะอาดล้างแอร์เครื่องปรับอากาศ(ห้องพัฒฯาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด
8  พ.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕.๐๐ x ๔.๖๐ ม. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ (ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดจัดสถานที่ เคร่ื่องเสียงในการฝึกอบรมตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ(ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ(ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๔๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้ทำงาน(พนักพิงสูงมีโช๊คปรับระดับสูง-ต่ำ จำนวน ๑ ตัว ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง