องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายวานิช การบรรจง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายโสวัฒน์  ยิ่งสุข
นายวิทูรย์ คานชัยภูมิ
รององค์การบริหารส่วนตำบล
รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายธีรศักดิ์ พันธุ์จันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล