องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

คณะผู้บริหาร


นายณัฐพล  ปลายชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางชลธิชา  มงคลพัน  นายวิทูรย์  คานัยภูมิ
รององค์การบริหารส่วนตำบล
รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิชัย  เพียงสุวรรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล