องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย โดยมีท่านนายอำเภอคอนสวรรค์และท่านวานิช การบรรจงนายก อบต.คอนสวรรค์  มอบจักรเย็บผ้าให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.7 บ้านโนนขุนทิพย์ ตำบลคอนสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

2022-01-25
2021-12-24
2021-12-24
2021-09-30
2021-07-22
2021-05-14
2021-05-12
2021-05-06
2021-05-05
2021-04-05